Articles Tagged with vadovo atsakomybė

vadovo atsakomybė

Patarimai jauniesiems vadovams: už ką jie turi būti atsakingi?

vadovo atsakomybėNors jaunas žmogus, siekiantis būti vadovu paprastai pasižymi veržlumu ir dideliu kūrybiškumu, tokie esminiai dalykai kaip laiko planavimas, atlyginimų išmokėjimas savo darbuotojams laiku ir kitokie verslo niuansai negali jokiu būdu būti užmiršti. Visi šie ir dar daugelis kitų aspektų yra vadovo atsakomybė, neatsiejama nuo sėkmingo verslo. Žinoma, verslo skirtingos sritys reikalauja nevienodų atsakomybių, tačiau net ir menkiausio svarbumo darbas būtinai turi būti atsimenamas. Ką reikėtų žinoti jaunam verslininkui, kurio ryžto užtenka tapti vadovu? Pateiksime keletą patarimų.

Kadangi bet kurio verslininko pagrindinis noras yra teigiama veiklos grąža, investicijos bei gera visuomenės reputacija apie įmonę yra siekiamos vykdant įvairius aplinkos tyrimus. Tokios analizės ir tyrimai gali surasti organizacijos stipriąsias, silpnąsias puses bei grėsmes ar galimybes, tykančias aplinkoje. Vadovo atsakomybė – atlikti pačiam arba kam nors kitam pavesti tokių tyrimų darbą. Mažose bendrovėse, kur darbuotojų nėra daug, paprastai vadovas pats ieško ir analizuoja aplinką, o didesnėse įmonėse yra įsteigti atskiri padaliniai, kurie ir prisiima atsakomybę už tyrimus.

Bet kokios organizacijos vadovas turi atsiminti, kad viena svarbiausių (nors ir savaime suprantama) atsakomybių yra patogios darbo vietos, reikalingos įrangos užtikrinimas savo darbuotojams. Įdarbindamas pavaldinį jis privalo supažindinti žmogų su darbo tvarka, darbo vietos ypatumais, išmokyti arba paskirti, kad kažkas kitas pamokytų, kaip elgtis su technika ar kompiuterinėmis programomis. Visi sutarties punktai, įtraukiant ir atlyginimo už darbą klausimą, turi būti inicijuojami, keliami ir derinami vadovo kartu su samdomais darbuotojais.

Dar viena vadovo atsakomybė – ryšių su akcininkais palaikymas, diskutavimas, turtinės ar neturtinės nuosavybės išlaikymas optimaliausiais būdais. Vadovavimo, strategijos, tikslų, plano rengimas, organizacijos vizijos, misijos suformavimas ir panašūs dalykai privalo būti padaryti vadovo arba jo paskirti kažkieno kito atlikimui.

Kiekviena vadovo atsakomybė yra nustatyta akcinių bendrovių istatymuose, Civiliniame kodekse, kituose įstatymuose ir teisės aktuose.